Category: Afsterwe boodskap

Afsterwe boodskap

Written by Chris van Wyk. Posted in Wie is God? Ek onthou toe ek vier jaar oud was, het ek een die nag van my bed afgeval. Dit was donker. Ek was bang. En ek het geroep. My ma het gekom. Interessant nie my lig aangesit nie. Tot ek rustig was en weer aan die slaap geraak het. Sy het dit reggekry om my te troos.

afsterwe boodskap

Dit was en ons wou agter kom wat gaan in ons land aan. Toe was ons op pad om in Mamelodi te oornag. Vreemde omgewing. Ons is gestrand. Dit is die dae voor selfone. Niemand weet wat ons moet doen nie.

Ek bel my pa. Met sy luister en raad gee, het my gekalmeer. Dit het my getroos. Ons het ons kontak in Mamelodi gebel om twee van ons studente te kom haal, Johan en Bobbie. Ek en die ander student, Gert, ons klaskaptein, het die nag in die motor deurgebring by die insleepdiens. Die volgende dag is die motor reggemaak en kon ons voortgaan en een van die mees leersame ervarings van my studente dae voltooi. Maar, hierdie verhale is almal verhale van troos in en vir hierdie lewe.

En jy sou jou eie verhale daaroor kon vertel. Wie is dan daar om jou hand te vat? Wie is daar om jou te troos?

afsterwe boodskap

Dit is die vraag wat die Hervorming gevra het. Dit is die vraag wat Zacharias Ursinus en Casper Olevianus geantwoord het in hulle Kategismus het toe hulle in Heidelberg deur die kroonprins van een van Duitsland se invloedrykste provinsies, Frederick III, gevra is om vir jongmense leiding te gee.

Want, daar is baie dinge wat jou kan troos in hierdie lewe. Niks hou vir altyd nie. Daarom kan dit nie troos vir altyd nie.Nee, dit was nie.

2020 08 16 Geestelike groei 2 Gehoorsaamheid fin

Dit was mense. Vrye wil. Hulle het die keuse gemaak, nie God nie. Hy kon nie die situasie hanteer of beheer of stop nie. Ons het vrye wil. Dit is wat ek glo. Dus het sy haar vertroosting daarin gevind dat God hierdie slegte gebeure ten goede sal laat meewerk in die toekoms. Niks gebeur sonder dat God dit toelaat nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie.

God kan enige tyd in enige omstandighede ingryp indien Hy sou wou. Job 1. U maak alles wat hy doen, voorspoedig. Selfs sy vee teel vinnig aan. Net aan hom self mag jy nie raak nie. Yolande Korkie. Yolande Korkie vertel toe sy en haar man, Pierre, gevange geneem is, het die ondervraers hulle gevra wie die groot Arabiese vrou met die masjiengeweer was wat altyd saam met hulle was.

Die dag toe Pierre en Yolande gevange geneem is, was die engel nie daar nie. God het die engel verwyder. God het toegelaat dat hulle gevange geneem word. En dat Pierre later doodgeskiet word.

Hannelie Groenewald. Op 29 November is hulle in hulle huis aangeval en Hannelie se man en kinders is gedood. Hannelie was, buite die normale, nie in die huis nie. Sy moes dus ook dood gewees het. Dit het uiters onverwags gebeur. Hulle het hoegenaamd nie enige onraad gemerk nie. Sy moes self haar man en twee kinders se lyke balsem voor dit na Suid-Afrika gebring is.

Augustus - SAGenealogie

Sy vind haar vertroosting daarin dat dit God se wil was, watookal die presiese redes hiervoor was. Kyk Hannelie Groenewald vir haar getuienis op Youtube. Yolande Korkie en Hannelie Groenewald word reeds hierbo genoem en wys hoe waardig hulle dit hanteer het.

Hier is nog voorbeelde:. Horatio Spafford. In het die Chicago brand Horatio Spafford finansieel geruineer. In het hy sy vier dogters verloor toe die skip waarop hulle was gesink het. Joseph Scriven. As mens egter glo dat dit God se wil was, behoort dit makliker te wees om mense wat moontlik die dood kon veroorsaak het, te vergewe en die dood van die geliefde te verwerk.Ons glo dat die dood klaar oorwin is en dat ons lewe vandag alreeds die voorsmaak is van die ewige lewe eendag.

Want ons ken vir Jesus Christus, die Seun van God, ons Here, wat in ons plek die dood gesterf het maar na drie dae weer uit die graf opgestaan het. En na ons so die week begin het, gaan ons die lewe in. Om orals ons geloof in die lewe uit te dra, met woorde en dade: by ons werk, in die skool en universiteit, in die ouertehuis en die hospitaal. Om ook ander mense tot geloof in die lewe te beweeg.

Ek het verlede sondag u opgeroep om selfs aan tafel van u geloof in die lewe te getuig. U moet tot in u ete en drinke toe demonstreer dat u die betekenis van Pase ken.

Om vertroosting te vind in die dood van ’n geliefde

Maar, broeders en susters, van tyd tot tyd kom daar vir ons almal die proef op die som. Daar kom dae waarin ons geloof in die lewe in die smeltkroes gewerp word. Want ons kom almal op 'n dag oog in oog met die dood te staan. Elkeen van ons moet op 'n stadium met 'n skok agterkom dat die laaste vyand dan oorwin mag wees, maar dat hy darem nog nie dood is nie.

Die dood is nog springlewend. Hy slaan nog telkens onverwags toe, partymaal blitsvinnig: 'n breinbloeding, 'n hartversaking, 'n ongeluk Partymaal ook tergend langsaam: 'n slopende siekte, verval van kragte in die ouderdom.

En elke keer weer moet ons magteloos toesien hoedat die dood een van ons geliefdes graf toe sleep. Hy slaan 'n gat in ons midde, hy skeur 'n mens wat met sterk bande aan ons verbonde was, van ons af sodat daar 'n skrynende wond oorbly In ons teks klink die oproep om selfs in dae waarin ons met die dood gekonfronteer word, die geloof in die lewe nie te verloor nie. Daar word in ons teks twee rougebruike aan die volk Israel verbied, gemeente. Die HERE staan nie toe dat sy kinders in dae van rou hulleself verwondings toedien nie.

Hulle mag nie hulself met 'n mes stukkend kerf sodat die bloed langs hul vel afloop nie. Die HERE verbied ook om die hare voor op die kop af te skeer of uit te ruk, sodat daar 'n kaal kol ontstaan. Sulke rougebruike sal ons nie so gou meer toepas nie, maar blykbaar was soiets in Israel se dae 'n algemeen bekende gewoonte. God gee vir sy volk wel plek vir verdriet en trane. Hy verlang nie dat ons die smart wat die dood veroorsaak, onderdruk en wegsteek agter 'n onnatuurlike opgewektheid nie.

Ons hoef regtig nie 'n houding aan te neem asof die dood nou maar eenmaal die natuurlike keersy van die lewe is nie. Doodgaan is geen natuurlike saak nie. Die dood is en bly 'n vyand wat op 'n rampsalige dag in ons lewe binnegestap het toe die mens sy rug vir God gedraai het.

huweliksherdenking

Die dood is die loon op die sonde, die straf van 'n God wat in sy eer gekrenk is.You do not have JavaScript enabled. Please enable JavaScript on your browser to enjoy all the functionalities of this website. Memorial Home. Join Memorial. Martins Soutpansberg weg Click here to register.

afsterwe boodskap

Jy moet gerigestreer wees op OurRemembrance om aan te sluit by 'n gedenkblad. Kliek hier om te registreer. Login: Email Address. Forgot password? How are you related? Friend Family. Offer your Condolences Your name. Mag Hy die Outeur van die lewe wat ons elke lewensasem in sy hand hou jou vul met sy nabyheid, wysheid en troos.

Mag Hy die Outeur van die lewe wat ons elke lewensadem in sy hand hou jou vul met sy nabyheid, wysheid en troos. I know this experience will change you forever. Just remember all the good times you shared with your father and all the love he gave you throughout the years. He is not gone. He will live in your heart forever. Beste ou Pieta, Baie dankie dat ons bevoorreg was om ons lewe met jou te kon deel.

Ek wil julle net sterkte toewens vir more en al die ander seer dae wat gaan voorle. Ek weet dat die Here ons almagtige vader julle sal beskerm.

Bettie daar le nog baie swaar dae vir jou voor, maar met die hulp en krag wat jy van Bo af sal ontvang sal jy sien hoe n sterk mensie jy eintlik is. Baie sterkte. My gebede is by almal van julle. Groete Marlene en Neels. Our thoughts and prayers are with you and your family. Ons glo God sal jul dra deur hjerdie tyd. Liefde Ettiene en Yolande. My maaikie, ek is altyd daar vir jou en my deur staan altyd oop vir jou wanneer die verlange vir jou te erg word.

Baie lief vir jou xxx. Ons dink aan julle almal daar en mag julle krag en genade ontvang van Onse Hemelse Vader in hierdie stresvolle tyd. Hannes en Ria. Ons harte gaan uit na jul in hierdie tyd. Weet net - Hy is in beheer! Baie sterkte en baie liefde vir julle! Willie jou vader PIET was soos my eie broer.

Ons was self Babas toe ons ouers in Eloffsdal, Eloffs str. Hiermee wil ek jul as gesin opdra aan ons Hemelse Vader, dat Hy self julle Trane sal afvee en vertroos.Die realiteit van die dood bring vir u en my tot groot verantwoording. Daar is maar net een tree tussen jou en die dood. So kan u nou voortgaan en insidente uit u eie lewe terugroep waar die tydelike met die ewige verwissel is. Laat ons op die volgende let, sodat ons ons lewens kan skik met God.

Dit beteken eenvoudig dat elke mens hierdie tree sal gee. Hoe ek dit sal gee is onseker, maar dat ek dit sal gee is beslis en gewis.

Tien woorde van Troos

Liewe jong mens, liewe oom en tannie ons weet nie wanneer ons laaste tree sal wees nie. Sal u gereed wees vir daardie oomblik? En het jy die poorte van die doodskaduwee ge-sien?

Die wyse Salomo skrywe in Pred. Daarmee word bedoel dat ons lewens so min waarde het — ons vol-gende tree kan die dood wees. Hoe naby ons aan die dood is weet niemand nie, net die Here. Al wat ons weet is dat ons gereed moet wees. Die tree van die dood sal u broers en susters skei. Dawid se seun, wat hy by Batseba verwek het, het gesterf. Sal ek hom nog terugbring?

Die enigste manier wat hierdie skeiding oorbrug kan word is as die vader sy rol as priester in die huis vervul en sy kinders onderrig in die Woord. So seker as wat elke mens hierdie tree sal gee, net so onseker is dit wanneer hy hierdie tree gaan gee. Daarom is dit so noodsaaklik om gereed te wees. U kan nie eers met sekerheid weet of u die aand gaan sien nie. So onseker dat vele persone wat met vakansie gegaan het en baie beplanning gedoen het, nooit weer teruggekom het nie en ook nie kon uitvoer wat hulle beplan het nie.Tot hoe lank?

En ontferm U oor u knegte. Hy leer vir hulle lesse oor die nietigheid van die lewe en die belangrikheid van voorbereiding vir die ewigheid. In hierdie Psalm doen Moses v. Hier is die gedagtes wat hy by hulle dood gedink het.

Jy sal goed doen om dieselfde by elke begrafnis te doen. Hy is buite tyd en ewig in sy wese. Hy is onsterflik en sal vir ewig lewe. Maar U bly dieselfde, en u jare het geen einde nie.

Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Markus of soos gister wat verby is v. Ek sou nie verbaas wees as Genesis Noag se vloed in Moses se gedagtes was nie. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie en sy plek ken hom nie meer nie. As jou lewe soos gras is, is dit dwaas om te dink jy is beter as ander mense, want wat is jy nou eintlik.

God gee om vir gras wat in die oggend uitspruit en vanaand verlep. Sal Hy dan nie vir sy kinders sorg nie Matteus ?

afsterwe boodskap

Hoekom bring God hierdie oordeel van die dood oor ons? Wel, ek het eintlik reeds die antwoord gegee. Die dood is God se toornige oordeel as gevolg van ons en Adam se sonde. Met hierdie waarhede in gedagte skryf Moses nou:. U stel ons ongeregtighede voor U, ons verborge sondes in die lig van u aangesig.

Die dae van ons jare—daarin is sewentig jaar, of as ons baie sterk is, tagtig jaar; en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet; want gou gaan dit verby, en ons vlieg daarheen. Wie ken die sterkte van u toorn en u grimmigheid, ooreenkomstig die vrees wat aan U verskuldig is? Ons kort lewe van 70 of 80 jaar vlieg verby v.

Dit is vol moeite en verdriet. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring; en jy sal die plante van die veld eet. There is a place where there is only crying — hell. There is a place where there is no crying — heaven.

Indien jy jou nie bekeer nie, sal God jou straf in ooreenstemming met die verskuldigde eerbied wat jy van Hom af teruggehou het v. As jy dieselfde doen sal jy wys word.Click to see English Translation. Terwyl die skippie magteloos in die storm rond geslinger word skyn die lig van die lighuis nog helder.

Die Anker sal nie breek nie. Die Anker sal hou…. Dit is die stilte na die storm wat mens die hardste tref. Wanneer die wind uit jou seile gehaal word en jy kragteloos besef jy het nie die krag om vorentoe te beweeg nie. Dit is die verjaardae, Kersfees tye, moedersdae, vadersdae en ander familie dae wat die swaarste is. Tye wanneer jy tot stilstand kom. Alleen tye, tye wanneer die verlange en hartseer in jou opbou dat jy voel jy kan nie meer nie.

Tye dat jy wens jy kan jou kind nog eenkeer sien. Dit is tye soos die dat jy kan weet dat jy nie alleen is nie. As jy in God se wil bly is daar die versekering dat jy jou kind weer gaan sien. Eendag in die lewe hierna. Jou skippie het nie gesink nie, dit het nie skipbreek gelei nie. Jou skippie word terug gelei na die hawe van blye versekering. Moenie moed verloor nie. Wees sterk. Hou vas aan die mooi herinneringe. Selfs God weet hoe jy voel. Hy het Jesus aan die kruis afgegee. Hy ken jou seer.

Hy is die vertroosting waaraan jy kan vashou. By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy.


Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *